Dzień Samotnych

Samotność dotyka przede wszystkim osób starszych i dzieci. Są również osoby, który wybierają bycie singlem. Niezależnie jednak od tego czy jest świadoma czy jest wynikiem sytuacji życiowej, samotność jest przykrym doświadczeniem i staje się coraz większym problemem ludzkości. 27 lipca obchodzony jest Dzień Samotnych.

Samotność według definicji to subiektywny, emocjonalny stan, w którym odczuwana jest izolacja społeczna i poczucie odcięcia od innych. Przy zmianie sytuacji życiowej może pojawiać się i zanikać. Samotność funkcjonuje w wymiarze czasowym i może być chroniczna lub występować przejściowo w momentach zerwania silnej więzi emocjonalnej, na przykład poprzez śmierć lub odejście bliskiej osoby. Często nawet osoby, pozostające w bliskich relacjach z innymi ludźmi, doświadczają krótkich stanów samotności. Jest to zjawisko naturalne, bowiem każdy człowiek potrzebuje chwili dla siebie, pozostawienia go ze swoimi myślami. Niestety ostatnie dekady  i rozwój cywilizacyjny spowodowały, że coraz częściej samotność jest wynikiem świadomego wyboru. Bycie „singlem” stało się wręcz modne, a „wpatrzenie” w smart fony izoluje coraz więcej ludzi. A przecież każdy człowiek potrzebuje kogoś z kim może dzielić porażki, sukcesy, emocje.

Samotni, to jednak nie tylko osoby, które decydują się na życie bez związku. To także osoby starsze, chore, bądź dzieci opuszczone przez rodziny. Osoby mieszkające samotnie, bez bliskich, którzy mogą im pomóc. Samotność to nie tylko stan emocjonalny. Może prowadzić do poważnych schorzeń psychosomatycznych. Bardzo często osoby opuszczone zapadają na depresję.

Samotność to taka straszna trwoga, Ogarnia mnie, przenika mnie.” śpiewał w „Liście do M.” Rysiek Riedel. Często tak negatywne uczucia dodatkowo potęgowane są poczuciem niskiej  samooceny, obawą przed odrzuceniem. To powoduje, ze osoby samotne popadają w głębsze stany osamotnienia i smutku. Niekiedy prowadzi to również do zawierania powierzchownych relacji, które nie dają poczucia spełnienia i pogłębiają negatywne odczucia. Człowiek staje się samotny w tłumie. Nie potrafi nawiązywać relacji z innymi.

Samotność nie jest jednak problemem bez rozwiązania. Istnieją grupy wsparcia i ośrodki, które pomagają osobom samotnym. Pojawia się coraz więcej wolontariuszy, którzy pomagają osobom starszym i chorym. Szczególnie widoczne zaangażowanie w pomoc osobom samotnym zauważalne było w czasie pandemii koronawirusa. Pojawiło się wiele spotów reklamowych, które zachęcały do pomocy.

Nie tylko 27 lipca, w Dzień Samotnych, warto rozejrzeć się czy wokół nas nie ma osób samotnych, które potrzebują pomocy lub choćby odrobiny życzliwego towarzystwa.

Agencja Informacyjna

Agencja InformacyjnaKultura /now/ 24.07.2020, akt. 20.07.2022