2021 rokiem Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 

Uchwałą Sejmu i Senatu wybitny, zasłużony dla Polski duchowny Kardynał Stefan Wyszyński (1901 —1981) został patronem 2021 roku. Nazywa się go też, w uznaniu jego zasług, Prymasem Tysiąclecia. W ten sposób władza ustawodawcza oddaje Prymasowi hołd, wyrażając pamięć, szacunek i wielkie uznanie dla całego Jego życia i dokonań.  

W 2021 roku obchodzona będzie 120. rocznica urodzin i 45. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Prawdopodobnie w 2021 roku odbędzie się także ogłoszenie beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego, która była zaplanowana na 2020 rok, ale została odłożona na bardziej dogodny czas z uwagi na pandemię.

Złożyło się to na uchwalenie przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej rok 2021 rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Inicjatorem uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej był Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Za uchwałą głosowało 387 posłów, 48 było przeciw, 16 wstrzymało się od głosu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przekonany o szczególnym znaczeniu osoby Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla poszanowania godności człowieka i wolności, szacunku do Ojczyzny i budowania wolnej i niepodległej Polski, ustanawia rok 2021 – Rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Brzmi fragment uchwały Sejmu.Prymas Tysiąclecia w swojej działalności kapłańskiej zwracał uwagę na przyrodzoną godność człowieka, z której wypływają wszelkie prawa osoby ludzkiej. Był nie tylko głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich, ale także mężem stanu, który jak sam mawiał „Kochał Ojczyznę więcej niż własne serce”.” Powiadamia w dalszej części uchwała Sejmu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił uhonorować Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego także za to, że służył Polsce i zawsze występował w imieniu swojego kraju. Domagał się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i bronił polskiej kultury. Wolność Narodu była dla Prymasa priorytetem działalności kapłańskiej i społecznej.

W uchwale przypomniano, że Kardynał Stefan Wyszyński „Jako człowiek głębokiej wiary i miłości do Kościoła i Ojczyzny szukał porozumienia z władzą. Gdy jednak działania komunistycznych władz Polskiej Republiki Ludowej zagroziły prawom Kościoła i wiernych – usłyszały one zdecydowane „Non possumus”.” Również Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, chcąc w ten sposób oddając Prymasowi hołd za umiłowanie Polski i swoich rodaków. Za uchwałą głosowało 77 senatorów, trzech było przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu.

W uchwale Senatu podkreślono, że „nie da się precyzyjniej oddać zasług i określić roli, jaką odegrał w tamtych latach Prymas Stefan Wyszyński dla Polski i Kościoła”. „Wraz z Janem Pawłem II byli wielkimi nauczycielami narodu i wspierali Polaków w najtrudniejszych chwilach historii naszej Ojczyzny” . “Swym życiem służył Polsce i Kościołowi.”

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku, we wsi Zuzela. W domu panował kult maryjny. Dzieciństwo wspominał później słowami: „A w domu nad moim łóżkiem wisiały dwa obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. I chociaż w onym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, zawsze cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie wieczornego różańca, jaki był zwyczajem naszego domu, to jednak po obudzeniu się długo przyglądałem się tej Czarnej Pani i tej Białej.”

Rok 1924 oznaczał dla Stefana Wyszyńskiego święcenia kapłańskie. Edukował się na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1929 roku obronił pracę doktorską. W Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku Stefan Wyszyński był profesorem socjologii i prawa kanonicznego. W miesięczniku „Ateneum Kapłańskie” Stefan Wyszyński szerzył treści antyhitlerowskie. Skutkiem tego w czasie II wojny musiał się ukrywać w miejscowości Laski. W Armii Krajowej został kapelanem szpitala.

W roku 1946 przyjął z rąk prymasa Augusta Hlonda święcenia biskupie. W roku 1948 został prymasem. W roku 1950 Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu udało się zawrzeć z władzami porozumienia, pozwalające Kościołowi na dalszą działalność. W 1953 roku wydał protest zatytułowany „Non possumus”, co oznacza w tłumaczeniu „Nie możemy”. W tym czasie został aresztowany, przez co nie mógł odebrać nominacji kardynalskiej. Więzienie opuścił dopiero w 1956 roku, za rządów Władysława Gomułki.

Prymas Stefan Wyszyński w 1966 roku przewodniczył obchodom Milenium Chrztu Polski.  Zwieńczeniem tych obchodów stał się list polskich biskupów do niemieckich z roku 1965, zatytułowany „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, z przesłaniem pojednania polskiego i niemieckiego narodu.

Prymas Stefan Wyszyński nigdy nie rezygnował z aktywnej polityki. Polska zawdzięcza Mu doprowadzenie do rozmów skutkujących powstaniem „Solidarności”.

Kardynał Stefan Wyszyński zmarł na chorobę nowotworową 28 maja 1981 roku w Warszawie. Został pochowany w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, w krypcie biskupów warszawskich. Od 1 czerwca 1987 roku spoczywa w specjalnie dla niego wzniesionej kaplicy grobowej.

Prymas Stefan Wyszyński pośmiertnie otrzymał tytuł Prymasa Tysiąclecia, co podyktowane było niezwykłymi dokonaniami w trakcie jego posługi. Kardynał Stefan Wyszyński brał bowiem udział w 4 konklawe, jak również zasilił II Sobór Watykański. Jan Paweł II uważał Stefana Wyszyńskiego za swojego duchowego ojca.

O Prymasie Tysiąclecia Stefanie Wyszyński nakręcono kilkanaście filmów m. in.: „Prymas Tysiąclecia. Kardynał Stefan Wyszyński” (reż. Edmund Zbigniew Szaniawski -1981 r.), „Lata więzienne prymasa Wyszyńskiego (1953–1956)” (reż. Edmund Zbigniew Szaniawski – 1995 r.), „Soli Deo” (reż. Wincenty Ronisz – 1997 r.), „Prymas. Trzy lata z tysiąca” (reż. Teresa Kotlarczyk – 2000 r.) „Kardynał Stefan Wyszyński” (reż. Zbigniew Wawer, Włodzimierz Rekłajtis, Tadeusz Kondracki – 2000 r.) „Non possumus” (reż. Paweł Woldan – 2001 r.) „Kromka chleba” (reż. Grzegorz Skurski – 2001 r.), „Świadectwo drogi. Stefan Kardynał Wyszyński” (reż. Paweł Woldan – 2002 r.), „Skrawek nieba” (reż Rafał Wieczyński – 2002 r.), „Uwięziony prymas” (reż. Paweł Woldan – 2003 r.), „Zawód: Prymas Polski” (reż. Anna Teresa Pietraszek – 2007 r.), „Jan Paweł II i prymas Stefan Kardynał Wyszyński” (reż. Paweł Woldan – 2008 r.), „Kryptonim „Prorok” (reż. Cezary Gmyz – 2016 r.), „Jako w niebie, tak i w Komańczy” (reż. Maciej Wójcik -2017 r.), „Ojciec i pasterz. Kardynał Stefan Wyszyński” (reż. Piotr Górski – 2020 r.)

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Kultura /SYL/ 3.01.2021

 

Foto: By Janusz Trocha – (1981-06-05). Tygodnik Solidarność (10)

Related Post