X Kongres Zdrowia Publicznego 2023

Zdrowie na rozdrożu. Kongres Zdrowia Publicznego ma już 10 lat

Agencja Informacyjna: X Kongres Zdrowia Publicznego odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2023 roku w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Organizatorami wydarzenia jest Instytutu Ochrony Zdrowia oraz Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.X Kongres Zdrowia Publicznego w nowej politycznej rzeczywistości

W nowej politycznej rzeczywistości Polski, po wyborach parlamentarnych w 2023 r., to X Kongres Zdrowia Publicznego będzie platformą do debaty na najwyższym poziomie, gromadząc kluczowe postaci z dziedziny medycyny i polityki.

Pierwszego dnia X Kongres Zdrowia Publicznego otworzy prof. Zbigniew Gaciong – rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i prof. Mariusz Gujski – kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego. Po nich wystąpienie specjalne wygłosi dr Beata Małecka-Libera przewodnicząca senackiej komisji zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej, prezentując wizję przyszłości zdrowia publicznego w kraju.

Polityka państwa w dziedzinie zdrowia publicznego

Ważnym punktem programu X Kongres Zdrowia Publicznego będzie panel dyskusyjny na temat polityki państwa w dziedzinie zdrowia publicznego na najbliższe 4 lata, z udziałem takich ekspertów jak dr Władysław Kosiniak-Kamysz – prezes  Polskiego Stronnictwa Ludowego (typowany na wicepremiera rzadu Rzeczpospolitej Polskiej), dr Tomasz Latos – poseł partii Prawo i Sprawiedliwość, Izabela Leszczyna – poseł partii Platforma Obywatelska, prof. Jarosław Pinkas – konsultant krajowy ds. zdrowia publicznego, oraz dr Marek Rutka z Uniwersytetu Gdańskiego – członek partii Nowa Lewica.

Krajowy Plan Transformacji dla Zdrowia

X Kongres Zdrowia Publicznego będzie przestrzenią do omówienia kluczowych zagadnienia , takich jak Krajowy Plan Transformacji dla Zdrowia, choroby rzadkie jako narastający problem społeczny, czy wpływ zmian demograficznych na zdrowie psychiczne Polaków.

W depatach poświęconych tym tematom wezmą udział znani eksperci, w tym prof. Leszek Czupryniak – kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr Jerzy Gryglewicz – Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, prof. Artur Mamcarz – kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Rajmund Miller poseł partii Platforma Obywatelska, dr Andrzej Silczuk – kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Bolesław Samoliński – kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także Bernard Waśko – dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny.

Zagrożenia środowiskowe i choroby cywilizacyjne

X Kongres Zdrowia Publicznego drugiego dnia otworzy wystąpienie specjalne dr Nino Berdzuli – dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce. Tematami debat tego dnia będą sprawy dotyczące współpracy zawodów medycznych, zagrożeń środowiskowych i chorób cywilizacyjnych, z udziałem takich postaci jak prof. Robert Gałązkowski – dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, dr Łukasz Jankowski – prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Mariola Łodzińska – prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Renata Kaznowska – wiceprezydent m.st. Warszawy i wielu innych.

Kongres Zdrowia Publicznego – to już 10. lat

X Kongres Zdrowia Publicznego to także okazja do wręczenia wręczenia nagród z okazji 10-lecia wydarzenia za całokształt zawodowych osiągnięć na rzecz zmian w ochronie zdrowia

X Kongres Zdrowia Publicznego organizuje Instytut Ochrony Zdrowia, Bezpłatna rejestracja udziału jest możliwa pod linkiem: https://zdrowiepubliczne.org/

X Kongres Zdrowia Publicznego: szczegółowy program

Piątek 7 grudnia 2023 r.

09.00 – 09.10 Powitanie (prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Mariusz Gujski, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego);

09.10–09.25 Wystąpienie gościa specjalnego Wczoraj i dziś – wizja przyszłości zdrowia publicznego w Polsce (dr Beata Małecka-Libera – przewodnicząca senackiej komisji zdrowia)

09.25–10.15 Osiągnięcia, potrzeby, rozwój, czyli jak kształtować politykę państwa w dziedzinie zdrowia publicznego przez najbliższe 4 lata (Moderator: prof. Mariusz Gujski, prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, dr Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość, Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska, dr Beata Małecka-Libera przewodnicząca senackiej komisji zdrowia, Platforma obywatelska, prof. Jarosław Pinkas, konsultant krajowy ds. zdrowia publicznego, dr Marek Rutka, Katedra Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Bolesław Samoliński, kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

10.15–11.05 Krajowy Plan Transformacji dla Zdrowia – strategia na najbliższe lata (Moderator: red. Iwona Schymalla, prof. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr Jerzy Gryglewicz, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, prof. Artur Mamcarz, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Rajmund Miller, poseł RP, dr Andrzej Silczuk, kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,Bernard Waśko, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego

11.05–11.55 Choroby rzadkie – narastający problem społeczny. Wyzwania dla systemu ochrony zdrowia (Moderator: red. Renata Furman, prof. Anna Latos-Bieleńska, przewodnicząca Rady ds. Chorób Rzadkich, konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej, prof. Jarosław Ćwikła, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej, prof. Karina Jahnz-Różyk, konsultant krajowa w dziedzinie alergologii, prof. Krzysztof Jamroziak, zastępca kierownika Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich, Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. Maciej Niewada, Warszawski Uniwersytet Medyczny)

11.55–12.45 Zmiany demograficzne i społeczne – wpływ na zdrowie psychiczne Polaków – wyzwania dla zdrowia publicznego (Moderator: dr hab. Filip Raciborski, prof. Piotr Gałecki – konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak – kierownik Kliniki Neurologii i Epidemiologii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, dr Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, dr Marcin Pakulski, dyrektor ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, dr Piotr Winciunas, Naczelny Lekarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Irma Veberic, dyrektor generalna Roche Polska.

13.30–15.30 Prezentacja prac naukowych: sesje doniesień ustnych oraz sesje plakatowe (Przewodnicząca sesji: dr Paulina Mularczyk-Tomczewska)

15.30 – 16.00 Dyskusja

Sobota 8 grudnia 2023 r.

09.00–09.15 Wystąpienie gościa specjalnego – dr  Nino Berdzuli, dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, specjalny wysłannik WHO ds. działań na rzecz uchodźców z Ukrainy w państwach przyjmujących

09.15–10.05 Współpraca zawodów medycznych na rzecz zdrowia Polaków i jakości (partner – pracamedyka.pl, Moderator: prof. Mariusz Gujski, prof. Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (tbc), dr Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Monika Pintal-Ślimak, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej)

10.05 – 10.55 Zagrożenia środowiskowe i choroby cywilizacyjne – wyzwania dla Polski (Moderator: prof. Mariusz Gujski, Renata Kaznowska, Wiceprezydent m. st. Warszawy, Michał Kępowicz, członek zarządu Philips Polska, członek zarządu Izby Polmed, dr Beata Małecka-Libera, przewodnicząca senackiej komisji zdrowia (tbc), prof. Przemysław Mitkowski, kierownik Pracowni Elektroterapii Serca, I Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, poprzedni prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, prof. Bolesław Samoliński, kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

10.55–11.45 Otyłość i pochodne choroby cywilizacyjne. Jak racjonalnie zapobiegać i leczyć przy użyciu najnowszych technologii (Moderator: red. Iwona Schymalla, prof. Anna Fijałkowska, zastępca dyrektora ds. nauki, kierownik Zakładu Kardiologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, dr Jakub Gierczyński, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnia Łazarskiego, prof. Marcin Grabowski, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Rzecznik Zarządu Głównego PTK, dr Michał Lis, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii, Diabetologii, Nefrologii Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie, prof. Wojciech Lisik, prorektor ds. klinicznych i inwestycji WUM, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM, prof. Mariusz Wyleżoł, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, kierownik Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie (tbc)

11.45–12.35 Innowacje w zdrowiu publicznym i terapiach (Moderator: red. Iwona Schymalla, dr Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Anna Kupiecka, prezes fundacji Onkocafe, prof. Ewa Lech-Marańda, konsultant krajowa w dziedzinie hematologii, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, dr Tomasz Maciejewski, dyrektor naczelny Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, prof. Tomasz Wróbel, kierownik Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu)

12.35–13.25 Absolwenci zdrowia publicznego – jak wykorzystać ich potencjał? (Moderator: dr hab. Grzegorz Juszczyk, prof. Dorota Kaleta, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. Przemysław Rutkowski, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (tbc), Wioleta Tomczak, Poseł RP (tbc), dr hab. Piotr Tyszko, profesor IMW, Instytut Medycyny Wsi, Lublin,dr hab. Mariusz Wysokiński, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego, w Lublinie, prof. Tomasz Zdrojewski, Zakład Prewencji i Dydaktyki Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (tbc)

13.25–13.50 Wręczenie nagród 10-lecia Kongresu Zdrowia Publicznego

13.45–15.30 Prezentacja prac naukowych: sesje doniesień ustnych oraz sesje plakatowe (Przewodniczący sesji: dr hab. Grzegorz Juszczyk)

Agencja Informacyjna, Gospodarka /ART/ 2.12.2023

Ilustracja: DALL-E