Instytut Biznesu przyznaje tytuł Ambasadora

 

W poniedziałek 26 października 2020 roku w Auli Akademii Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie odbędzie się uroczystość wręczenia nagród Ambasadorzy, przyznawanych przez Instytut Biznesu. Wyróżnienia przyznawane są w następujących kategoriach: zarządzanie kapitałem ludzkim, ekologii, zdrowia, farmacji, innowacji, gospodarki, rynku kapitałowego, eksportu i agro.

Instytut Biznesu to organizacja stworzona przez przedsiębiorców i dla przedsiębiorców. Na jego czele stoi Rada Dyrektorów. Jest ona wspierana przez Radę Naukową. Instytut Biznesu jest niezależny od instytucji politycznych, a poglądy jego uczestników odzwierciedlają ich indywidualne poglądy. Instytut Biznesu dysponuje profesjonalnymi ekspertami, mogącymi zapewnić wsparcie, z zakresu zarządzania, marketingu, kapitału ludzkiego, zwiększania wydajności i rentowności istniejących przedsięwzięć, prawa, oraz kojarzeniem partnerów gospodarczych. Instytut Biznesu wypowiada się w wybranych aspektach życia społeczno-gospodarczego oraz przygotowuje opinie, stanowiska, a także raporty pomocne wybranym branżom lub środowiskom biznesowym w procesie decyzyjnym i w rozwijaniu działalności.

Cyklem Ambasadorów, Instytut Biznesu zwraca uwagę na różne aspekty gospodarki i na podmioty, które mają znaczenie dla rozwoju rynku, branż, przedsiębiorstw. Polscy naukowcy, przedsiębiorcy, mają powody do dumy, potrafią tworzyć, budować, udoskonalać, zarządzać, a przede wszystkim osiągać sukces. Instytut Biznesu docenia kształcenie, innowacje, prace naukowców, przedsiębiorczość.  Instytut Biznesu nagradza najciekawsze osobowości i najlepsze przedsiębiorstwa różnych dziedzin gospodarki i obszarów biznesu. Przy wyborze laureatów Ambasadorów wspierają Instytut Biznesu zaproszone do współpracy instytucje naukowe, uczelnie i przedsiębiorcy. Agencja Informacyjna objęła wydarzenie patronatem medialnym.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /DEC/ 15.10.2020

 

Related Post