Dzień Dziecka – najpiew w Polsce, potem w ONZ

 

Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945). Jest obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich.

Powszechny Dzień Dziecka ustaniowiony przez ONZ przypada 20 listopada.

W II Rzeczyspolitej z inicjatywy Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem od 1929 roku w dniu 22 września obchodzono Święto Dziecka.

Tego dnia odbywały się specjalne msze w kościołach i na uroczyste akademie po których dzieci były zabierane na przygotowane wycieczki i zabawy. W czasie Święta Dziecka dzieci otrzymywały słodycze zakupione ze środków pozyskanych ze zbiórek publicznych.

Po II wojnie światowej w Polsce i innych byłych państwach socjalistycznych Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 w dniu 1 czerwca.

Dzień Dziecka w PRL był od początku upolityczniony.

Po raz pierwszy zorganizowano go w związku z akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim. Apel sztokholmski było to orędzie przedstawione 25 marca 1950 roku w Sztokholmie podczas III sesji Kongresu Obrońców Pokoju.Była to inicjatywa Światowej Rady Pokoju utworzonej w Warszawie w tym samym roku. Treść apelu zawierała poparcie dla polityki Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich po zakończeniu II wojnie światowej.

Od 1952 w PRL Dzień Dziecka stał się świętem stałym. Od 1994 tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży.

Z okazji Dnia Dziecka w szkołach zwykle nie ma lekcji, często obchodzony jest dzień sportu; np. poprzez organizowanie rozgrywek międzyklasowych. W tym roku Dzień Dziecka wypada w sobotę, w szkole obchodzony będzie więc zapewne w piątek lub w poniedziałek.

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Redakcja Agencji Informacyjnej życzy wszystkim Czytelnikom (niezależnie od ich wieku) spełenienia dzięcięcych marzeń!

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura /EST/ 09.05.2019

Related Post