Rusza Pakiet edukacyjny

Rusza Pakiet edukacyjny

Marta Malec–Lech – członek Zarządu Województwa Małopolskiego pragnie utworzyć Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE z siedzibą w Tarnowie. Celem jest świadczenie pomocy dydaktycznej, wychowawczej, organizacyjnej, która pozwoli na włączenie dydaktyki cyfrowej do codziennej pracy nauczyciela z uczniami. W siedzibie Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE z siedzibą w Tarnowie ma powstać przestrzeń dla nauczycieli, który będą prowadzić lekcji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Laboratorium będzie prowadziło badania nad dydaktyką w środowisku cyfrowym w wybranych szkołach w woj….

Czytaj więcej