Instytut Biznesu w trosce o przyszłość

„Ratujmy polską gospodarkę!” – to tytuł najnowszego stanowiska Instytutu Biznesu dotyczącego konieczności opracowania strategii zarządzania działaniem poszczególnych sektorów gospodarki w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Publikacja…

Liczby mówią: I Kongres ESG

  ESG jest nowym trendem, wypracowywanym wysoko rozwiniętych krajach przesyłowych. Utrzymanie konkurencyjności na globalnym rynku i finansowania inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorstw oraz możliwości kooperacji,…