2 listopada. Zaduszki

 

2 listopada wierni Kościoła Katolickiego obchodzą Dzień Zaduszny, popularnie zwany również Zaduszkami. Oficjalna nazwa tego corocznego święta to Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (łac. Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum). 

Święto przypada kolejnego dnia po obchodzonym 1 listopada Dniu Wszystkich Świętych.

Dzień Zaduszny wywodzi się z praktyk wczesnośredniowiecznych mnichów, którzy raz w roku odprawiali w klasztorach nabożeństwa za zmarłych współbraci.

W IX wieku w niektórych opactwach, podczas takich nabożeństw zaczęto obejmować intencjami modlitewnymi również świeckich zmarłych chrześcijan.

Odylon, opat klasztoru benedyktyńskiego w Cluny, w roku 998 wyznaczył na 2 listopada dzień obowiązkowych modlitw za wszystkich wiernych zmarłych we wszystkich klasztorach należących do kongregacji kluniackiej. Od benedyktynów zwyczaj ten przejęły inne zakony. W XII wieku wprowadzili go w swoich klasztorach polscy cystersi, co odnotował kalendarz opactwa w Lądzie.

W roku 1311, decyzją Stolicy Apostolskiej, wprowadzono Dzień Zaduszny do kalendarza i liturgii rzymskiej.

W Polsce najstarsza informacja o obchodzeniu Dnia Zadusznego poza klasztorami pochodzi z początków XIV wieku, z diecezji wrocławskiej.

Zaduszki odgrywały dużą rolę w tradycji ludowej.

Jeszcze w XIX wieku na wschodzie Polski odprawiano uroczystości ofiarne z przywoływaniem zmarłych, zwane pominkami albo dziadami.

Obrzędy te stały się inspiracją dla “Dziadów” Adama Mickiewicza. Urządzano wówczas uczty, spożywane w domach lub na grobach, które miały zapewnić przychylność zmarłych a także pomóc im w osiągnięciu wiecznego spokoju. Z kolei w Polsce zachodniej pod kościoły i na cmentarze przynoszono jedzenie, które rozdawano żebrakom (tzw. dziadom kościelnym), prosząc ich w zamian o modlitwę za zmarłych z rodziny ofiarującego. Niektórzy bogaci gospodarze zapraszali tego dnia żebraków do swoich domów na ucztę zaduszną i nocleg. Wierzono wówczas, że duch przodka może odwiedzić w ten dzień ziemię przybierając postać dziada.

Dzisiaj w Polsce, podczas Dnia Zadusznego, nawiedza się cmentarze, przyozdabia groby oraz zapala na nich znicze.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Kultura /EST/ 27.10.2018

 

Ilustracja – fragment obrazu Witolda Pruszkowskiego “Zaduszki” – cyfrowe.mnw.art.pl, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46654358

Related Post