Lokomotywy na szeroki tor

Lokomotywy na szeroki tor

  Dziesięć zmodernizowanych lokomotyw spalinowych pojawi się na linii hutniczej szerokotorowej 5 miesięcy wcześnie.  To odpowiedź na zwiększony ruch towarowy na najdalej wysuniętą na zachód Europę linię kolejową o rosyjskim rozstawie szyn. W lipcu 2017 r. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa zleciła modernizację 10 lokomotyw spalinowych ST44 do typu 311Da nowosądeckiej firmie NEWAG S.A. Ze względu na potrzeby przewozowe PKP LHS, strony umowy uzgodniły skrócenie terminu realizacji zamówienia aż o 5 miesięcy,  czyli do lipca 2018 r. – Cieszymy…

Czytaj więcej

Jedwabny szlak coraz bliżej

Jedwabny szlak coraz bliżej

Wskrzeszenie historycznego szlaku jedwabnego jako sieci kolejowo-drogowej łączącej dwa wielkie rynki świata: Chiny i Europę staje się coraz bardzie realne. Państwo Środka konsekwentnie realizuje swoją wizję i znajduje nowych partnerów. Największy chiński prywatny operator logistyczny Worldwide Logistics Group (WWL) wspólnie z polskim przedsiębiorstwem ATC Cargo S.A., będącym wiodącym operatorem kontenerowym, podjęli decyzję o rozwoju grupy logistycznej na terenie Europy. Właśnie chiński operator nabył pakiet akcji polskiej spółki (7,54 %). W planach jest debiut Grupy WWL na…

Czytaj więcej